Stres je nedobrovoľný spoločník atopického ekzému: Ako ho zmierniť?

Vedecké štúdie jednoznačne preukázali súvislosť medzi stresom a kožnými prejavmi. Pre atopikov je teda prínosné učiť sa, ako sa so stresom vysporiadať.

Stres je reakciou nášho organizmu na neprimeraný pomer medzi tým, čo očakávame a tým, čo zažívame. 

Vedecké štúdie jednoznačne preukázali súvislosť medzi stresom a kožnými prejavmi. Táto spojitosť je obzvlášť viditeľná pri chronických ochoreniach, pri ktorých opakované stresové situácie často zhoršujú kožné prejavy alebo dokonca urýchľujú ich návrat. Pre človeka s atopickým ekzémom je teda prínosné učiť sa minimalizovať možné stresové situácie.

Dá sa stresu vyhnúť?

Stres je súhrn fyzických a duševných reakcií na neprimeraný pomer medzi osobnými skúsenosťami a očakávaniami. V bežnom živote je množstvo situácií, ktoré vyvolávajú stres a človek ich nemôže ovplyvniť. Množstvu z nich však dokážeme predchádzať a zmierňovať ich následky. 

Základným predpokladom je analýza stresorov a posúdenie ich hodnoty z hľadiska vlastného života. So skutočnosťami, ktoré sa nedajú zmeniť, sa človek musí naučiť žiť, zatiaľ čo pri tých zvyšných si môže položiť otázky: „Je to pre mňa naozaj také dôležité? Čo sa stane, ak to nedopadne podľa mojich predstáv? A čo také sa stane, ak túto vec nebudem riešiť a prestanem sa ňou zaoberať?“ 

Niekedy zistíme, že veci, ktoré nás stresujú, nie sú v skutočnosti také dôležité. Zistíme, že sme to my, kto im prikladá dôležitosť, ktorá nestojí za ohrozenie vlastného zdravia ani psychickej pohody.

stres v živote

Ako sa vyrovnať so stresom?

1. Vyskúšajte dychové cvičenia

K zníženiu akútneho stresu môžeme využiť dychové cvičenia. Pomocou regulácie dýchania v rámci dychového cvičenia prechádza telo zo stresovej reakcie do stavu relaxácie. Príkladom môže byť technika jogového dychu, technika hľadania iskry života či technika 1:2. 

Praktický príklad techniky 1:2

  • Vdychujte a vydychujte cez nos. Pri nádychu aj pri výdychu počítajte do 4. Zopakujte 3x.
  • Zmeňte pomer dýchania z predchádzajúceho 1:1 na 1:2. Nadýchnite sa a pri nádychu počítajte do 4. Vydýchnite a pri výdychu počítajte do 8. Opakujte, až kým sa neupokojíte. 

Dychové cvičenia sú veľmi účinným nástrojom, ktorý môže pomôcť nielen pri znižovaní napätia, ale tiež pri zlepšovaní koncentrácie, pri psychickom upokojovaní či zaspávaní.

2. Majte pravidelný režim a doprajte si oddych

Základnou podmienkou lepšieho zvládania každodenného stresu je odľahčenie zaťaženého organizmu pravidelným režimom a stanovením skutočných priorít. Pri novej organizácii času je vhodné myslieť viac na seba a pravidelne do denného programu zaraďovať odpočinkové aktivity. Psychická relaxácia sa skladá okrem iného aj z úplne obyčajných aktivít, ako je smiech, maznanie sa, prechádzka so psom, kávičkovanie, či dokonca žuvanie žuvačky.

3. Rozprávajte o svojich emóciách

Množstvo stresových situácií vychádza z nedorozumení. Vzťahy medzi najbližšími a priateľmi môžeme ozdraviť nielen prejavením emócií, ktoré roztápajú stres, ale tiež vhodnou komunikáciou. Medzi vhodné roztápače stresu patria napríklad vety ako: 

  • Mám ťa rád. 
  • Mrzí ma to. 
  • Nemyslel som to tak. 
  • Cítim, že si to tak nemyslel. 
  • Mám strach. 
  • Potrebujem ťa. 
  • Nehnevaj sa.

Vďaka správnej voľbe slov a vyjadrení svojich želaní a požiadaviek môžeme predchádzať aj hádkam.

stres a komunikácia

4. Učte sa pokore a trpezlivosti

Ďalším nemenej dôležitým predpokladom znižovania stresu je učiť sa pokore a trpezlivosti. S mierou pokory je tiež zviazaná miera sebareflexie, múdrosti a schopnosti nezaujate posúdiť svoje schopnosti. Pokorný človek si je vedomý svojich chýb a obmedzení, nemá potrebu porovnávať sa s ostatnými či ich dokonca súdiť.

5. Vyskúšajte psychologické metódy

Z psychologických metód môžeme tiež využívať techniku riadenej predstavivosti, meditácie či vizualizácie. Technika riadenej predstavivosti sa môže skladať napríklad z koncentrácie mysle na zážitok farby. Človek si môže taktiež vyvolať živé predstavy určitých predmetov, sprítomniť vlastné zážitky, vyvolať obraz určitých osôb, predstavovať si seba ako víťaza nad konkrétnymi problémami a podobne. 

Imaginatívne cvičenia sa môžu zameriavať na predstavu výstupu na horu, krásu a pohodu morskej pláže, prechádzku lesom či na pohľad na západ slnka. S riešením konkrétnych problémov môže pomôcť aj skúsený psychológ. Prax ukazuje, že spolupráca dermatológa so psychológom, individuálna liečba, poradenstvo a cielený nácvik konkrétnych postupov zlepšujú tak psychický, ako i zdravotný stav atopika. 

Prečítajte si tiež

Môže mať atopický ekzém psychosomatické príčiny?

Felix Ratzenbeck je autorom knihy Atopici s úsmevom na líci: Praktický sprievodca pre ľahší život s atopickým ekzémom. Kniha vyšla v spolupráci s Ústavom dermatopsychológie a zameriava sa na modernú komplexnú liečbu atopického ekzému, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je psychologická zložka. Je návodom a poradcom pre zvládanie konkrétnych situácií, ktoré prináša každodenný život s atopickým ekzémom, a obsahuje praktické rady pre každodennú starostlivosť o pokožku, metódy zvládania stresu ako predchádzanie panickým záchvatom, psychologické techniky na zmiernenie svrbenia či postupy na zvýšenie sebavedomia.

4.4545

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články